سلام
اولین گروه از کتاب هایی را که می خوام معرفی کنم کتابهای مجموعه Tactics for Listening است که خیلی جالب و به درد بخوره چون از طریق اونها نه تنها مهارت های شنیداری شما تقویت می شه بلکه مهارتهای گفتاری شما و چگونگی رعایت Stress & Intonation یعنی حفظ اهنگین بودن کلام و تکیه صدا ( در زبانشناسی ) و همچنین Accent یا همون لهجه و طرز قرائت شما را تا حدود زیادی تصحیح می کنه . این مجموعه کتاب دارای سه سطح است که تحت عناوین زیر دسته بندی شدند.

Basic Tactics for Listening
Developing  Tactics for Listening
Expanding Tactics for Listening

هر سطح دارای یک کتاب دانش آموز ، یک کتاب معلم و نوارهای کاست یا سی دی های همراه اون هست.نویسنده کتاب Jack C Richards است و در این مجموعه انگلیسی با لهجه آمریکایی مد نظر است.  

Basic Tactics for Listening - Stusent's book
Paperbak:72pages
Publisher: Oxford University Press; 1st edition (August 1995(
Language: English
ISBN-10: 0194345874
ISBN-13: 978-0194345873  

Basic Tactics for Listening - teachere's book
Paperback: 127 pages
Publisher: Oxford University Press (June 1996(
Language: English
ISBN-10: 0194345882
ISBN-13: 978-0194345880

Basic Tactics for Listening - test booklet
Paperback: 40 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (November13,2003)
Language: English
ISBN-10:0194388301
ISBN-13:978-0194388306

Developing Tactics for Listening - student's book
Paperback
Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (November13,2003)
Language: English
ISBN-10:
ISBN-13:

 

Developing Tactics for Listening - teacher's book
Spiral-bound: 184 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (October 16, 2003)
Language: English
ISBN-10: 0194384578
ISBN-13:978-0194384575

Developing Tactics for Listening - Test Booklet
Hardcover: 40 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (November 13,2003)
Language: English
ISBN-10: 0194388336
ISBN-13: 978-0194388337

Expanding Tactics for Listening Student's book with Audio CD
Paperback: 104 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (November 13,2003)
Language: English
ISBN-10:0194384594
ISBN-13:978-0194384599

Expanding Tactics for Listening teacher's book with Audio CD
Spiral-bound: 176 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 2 edition (November 13,2003)
Language: English
ISBN10:0194384616
ISBN-13: 978-0194384612